Tuesday, 29 September 2015

Kiinalainen tussimaalaus, erilainen tapa ajatella ja maalata / Chinese brush painting, a different way to think and paint


Vaativa tekniikka, jossa minulla on vielä paljon opittavaa. Töitä voi vain rajallisesti korjailla - mikä on myös sen etu. Eikä yleensä maalata mallista. Tämä tekniikka on yksi keino vapautua liiallisesta pedanttisuudesta.  Kuvan maalaus oli mielestäni alkuun täysi fiasko, surkeasti piirretty ym, mutta siitä tuli sitten kuitenkin omien kiinalaisten tussimaalausteni suosikki. Tein rajauksen omalla tavallani, tussiterällä.
 
A demanding technique, where I still have much to learn. It is difficult to make any changes to what you have done - which is also its benefit. And usually you don’t have any model.  This technique is, one way to get out of too much pedantry. This painting was in the beginning a great fiasco to me, unsucceeded drawing etc., but after hand it turned out to be one of my favourites among my Chinese brush paintings. I made the outlining my way, with a dip pen.