Saturday, 10 October 2015

Koira ja kissat. Luonnoksesta vähän erilaiseksi kuvaksi / Dog and cats. From the sketch to a little different picture.

 
Viime vuosina minulla on ollut tapana tehdä tutuille joulukortteja. Toissajouluna tuli vähän kiire ja piti laittaa puoliksi luonnosmainen piirros - tietokoneella hieman värjättynä. Jälkeenpäin kun tein työn loppuun, kuten näette, tein siitä hieman erilaisen kuin luonnos, koska silloin tunnelma ei enää ollut erityisen jouluinen. Kuva on tosielämästä. Hahmot ovat sarjakuvamaisempia kuin mitä  yleensä piirrän. Tässä tapauksessa - kuten tavallista - spontaanista luonnoksesta tuli hauskan näköinen ja luonnoksen tuoreutta oli alkuun vaikea saada varsinaiseen kuvaan. Säilytän muuten luonnokset. Minusta on nykyisin myös hauskaa tehdä kuvista vähän erilaisia versioita käyttäen apuna scannausta. Täytyy laittaa jossain vaiheessa myöhemmin tänne esimerkkejä.

Last years I have sent self-made christmas cards. The year before the last I was a little bit hurry and had to send a sketch-like drawing - tinted a little with computer. Afterwards when I completed my work, I made it a little different than the scetch,  as you see, because it didn't feel like christman any more then. The picture is from real life. The characters are more cartoon-like than  I usually draw. In this case - as usual - I was content with the spontaneous scetch  and in the beginning it was difficult to get the freshness of the scetch to the final work. By the way I use to save my sketces. I also find it fun to make different versions  using scanning. I must later put here some examples.